Menggunakan Satu Bahasa

Petua Ucapan 1: Gunakan Satu Bahasa

Terdapat banyak perspektif yang berbeza dalam dunia autisme mengenai sama ada menggunakan satu atau beberapa bahasa. Malaysia sendiri adalah sebuah negara berbilang budaya yang terdiri daripada rakyat Malaysia yang biasanya sekurang-kurangnya dwibahasa, berbahasa Inggeris, Melayu dan mungkin bahasa ibunda lain seperti Mandarin atau Tamil.

 

Komuniti kami juga terdiri daripada datuk dan nenek, pengasuh dan pembantu yang mungkin bercakap dalam pelbagai bahasa. Malah Ibu dan Ayah sendiri boleh bertutur dalam pelbagai dialek.

 

Mampu bertutur dalam banyak bahasa boleh menjadi sangat penting bagi ibu bapa dan datuk nenek kerana ia juga menjadi sebahagian daripada identiti keluarga. Selain itu, dengan YouTube dan Netflix yang mudah dijangkau, anak-anak kita dapat didedahkan dengan lebih banyak bahasa yang berbeza dari apa yang mereka pelajari di rumah.

Mengapa Menggunakan Satu Bahasa?

Kanak-kanak belajar paling pantas pada usia muda. Walau bagaimanapun, apabila terdapat kelewatan perkembangan seperti autisme, sering juga terdapat kelewatan bahasa. Ini bermaksud kanak-kanak di spektrum merasa lebih sukar untuk belajar atau menangkap kemahiran berbahasa berbanding dengan kanak-kanak biasa.

 

Memilih satu bahasa untuk dimulakan dengan mematahkan kemahiran mempelajari bahasa menjadi beberapa langkah yang lebih mudah, menolong anak belajar dengan cepat dan seaman mungkin. Senario kes terbaik ialah kanak-kanak itu bersedia untuk mempelajari bahasa kedua setelah mereka fasih dalam bahasa pertama.

 

Oleh itu, disarankan untuk memulakan dengan bahasa yang paling sering digunakan oleh anak di rumah. Sekiranya ibu bapa ingin terus menggunakan pelbagai bahasa, kemungkinan anak mereka dapat belajar beberapa kata dari satu bahasa dan yang lain, tetapi juga menjadi bingung, yang dapat menyebabkan kelewatan. Keputusan berapa banyak bahasa yang harus digunakan, adalah salah satu keputusan yang boleh dibuat oleh ibu bapa.

 

Bahkan mungkin ada keluarga yang bukan sahaja dwibahasa, tetapi tinggal dalam komuniti yang bahasa utamanya berbeza. Contohnya, berbahasa Mandarin dan Kantonis di rumah, tetapi tinggal di negara di mana bahasa Inggeris digunakan di sekolah.

 

Yu (2016) mendokumentasikan beberapa kajian kajian kes keluarga yang tinggal dalam keadaan ini yang telah memilih untuk menggunakan bahasa arus perdana di rumah walaupun bukan merupakan bahasa ibunda orang tua. Pro ini adalah bahawa anak mereka mungkinĀ mempelajari bahasa yang lebih universal yang boleh bermanfaat bagi mereka sebagai orang dewasa. Masalahnya adalah lebih sukar untuk berhubung atau berkomunikasi dengan anak apabila menggunakan bahasa yang tidak disukai oleh seseorang.

 

Tidak ada ‘satu jawapan yang tepat’ untuk soalan-soalan ini. Sekiranya ibu bapa ingin berpegang pada satu bahasa tetapi mempunyai banyak pilihan, adalah penting untuk membincangkannya antara satu sama lain dan ahli keluarga mengenai apa yang mungkin menjadi bahasa terbaik untuk memulakannya terlebih dahulu.

Rujukan

1. Yu, B. (2016). Bilingualism as conceptualized and bilingualism as lived: A critical examination of the monolingual socialization of a child with autism in a bilingual family. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(2), 424-435.